වසන්ත කරන්නාගොඩට ඇමරිකාව තහනම් …

මානව හිමිකම් දැඩි ලෙස උල්ලංඝණය කිරීමේ චෝදනාව මත ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු නාවික හමුදාපතිවරයෙකු මෙන්නම වත්මන් වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර වසන්ත කරන්නාගොඩ සහ ඔහුගේ පවුලේ අයට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට ඇතුළුවීම එක්සත් ජනපදය විසින් තහනම් කළ බව එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා ඇති බව වාර්තා වෙනව.

Leave a Reply

Translate-(English/Sinhala/Tamil )»