ක්‍රිස්ටෝපර් පෝල් අභාවප්‍රාප්ත විය.

පෙම් ලෝකේපුරා ඹබ සෙව්ව සුදා

මල් මාල ගොතා පළඳන්න ගෙලේ දාලා..

ක්‍රිස්ටෝපර් පෝල් අභාවප්‍රාප්ත විය.ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී ක්‍රිස්ටෝපර් පෝල් මහතා අද(18) අභාවප්‍රාප්ත වී තිබේ.

හා මල් පිපෙන්නේ,රුවන් තොරන් තනා, ඇල දොළ ගංඟා යාවි ගලා.. ඔහුගේ ජනප්‍රියවු ගීත අතර වෙයි.මිය යන විට ඒ මහතා 87වැනි වියෙහි පසු විය.

Leave a Reply

Translate-(English/Sinhala/Tamil )»